Despre noi

Fondatori:

Grigore L. Culian și Andreea Maria Culian

Editori:

Grigore L. Culian (NY Magazin)

Prof. Dana Maria Dezotell (NY Magazin Cultural)

Președinte de onoare:

Prof. Romulus Ioniță

Colaboratori permanenți:

Gabriel Pleșea

Victor Nicolae

Prof. Dana Maria Dezotell (editorul suplimentului „New York Magazin Special“)

Florin Iaru

Dr. Răzvan Constantinescu

Loreta Popa

Eduard Ovidiu Ohanesian

Valerian Stan

Cornel Nistorescu

Acad. Dinu C. Giurescu

Acad. Alexandru Surdu

Prof. Univ. Dr. Aurel Sasu

Prof. Univ. Dr. Adrian Dinu Rachieru

Paul Goma

Flori Bălănescu

Adrian Majuru

criticul și istoricul literar M.N. Rusu

Preot Prof. Univ. Dr. Theodor Damian

Simona Botezan

Leonid Gheorghian

Web:

Cristian Tomescu